Ανακοίνωση

Phone calls not going through

Our telephony provider (Vonage) informed us that one of their carriers is currently rejecting most of our calls. I've asked them for more information as soon as they have it and have reiterated the urgency of this.

Website

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.